Dette er brugernes egen hjemmeside!

Åbningstider i Den Gule Dør

Mandag: kl 9.00 - 15.00
Tirsdag: kl. 9.00 - 20.00
Onsdag: kl. 9.00 - 16.00
Torsdag: Kl. 9.00 - 14.00
Fredag: Kl. 9.00 - 14.00
Lørdag: Kl. 9.00 - 15.00

Torsdagsklub torsdag fra 14.00-21.00

Den Gule Dør er et aktivitetscenter, et samlingssted for mennesker, der har fået stillet en diagnose. Mange af brugerne har en eller anden form for sindslidelse.

Sammenlagt er vi omtrent 100 brugere. Her hygger nogle af brugerne sig i cafeen.

 

Sussanne Trapp. Leder af Huset, Klemmen, Borup og Den Gule Dør
Jørgen Cramer er fastansat i "Den gule dør".
Hans Henrik Gylden er fastansat i "Den gule dør"
Helle er fastansat i "Den gule dør"

 
Charlotte er souschef

Ingelise er vikar

 

   

 

 
 
 
 
 
 
Faglig profil:
 
Personalet i Aktivitetscentret arbejder efter Involveringspædagogikken, med Appressiative Inquiry som den anerkendende tænkning og Recovery-holdningen i fokus.
 
Vedr. Pædagogpraktikanter:
Aktivitetscentret Den Gule Dør tilbyder pædagogstuderende praktikplads under 1. praktik (øvelsespraktik)

Praktikstedsbeskrivelse