1. Valg af ordstyrer, Finn melder sig frivilligt.

2. Valg af referent, Heidi melder sig frivilligt.
(fremover er det kun beslutningsreferat der skal skrives)

3. Godkendelse af sidste referat. Referatet godkendt, ingen ændringer.

4. Meddelelser:
Pr. første 01 dec. 2013 går Jørgen CP på deltid og vil derefter være at finde
tirsdage og onsdage.
Mette Pedersen er ansat og tager de øvrige dage. Hun kommer fra Huset og køre ligeledes hjemmevejledning.

Indkøbsgruppe m.m. ved H:H.
Hvis der ønskes mad må vi have en indkøbsgruppe der skal fungere:
Der tilføres nye til gruppen Navne; Hans Henrik, Jacob, Helle K. Tina, Lillian. Anette og Michael O. vil påtage sig lagerdelen! Der bliver lavet opslag så man kan huske hvilke dage man har tilmeldt sig.
Madplan med ønsker, bliver udarbejdet og man skal selv deltage.
Indkøbsgruppen holder møde fast første tirsdag hver måned (eftermiddag)

Mobiltelefoner ved JCP, holdning sdebat om og brug af mobil.
Der var en god dialog og vi blev enige om at mobilen fortrinsvis er på lydløs når man er i cafeen m.m. Man må gerne tage telefonen, men al samtale skal foregå hvor det ikke forstyrrer de andre brugere! Vis hensyn og tal ikke for højt. TAK!

Psykiatri uge JCP, der er fortsat ledige pladser, hvis der ikke kommer flere bliver turen aflyst.

Høflighed ved Hans Henrik. Der skal siges goddag og farvel!

Psykiatritopmøde ved Hans Henrik der er fortsat 1 plads, kontakt HH for tilmelding.

5. Forslag til indhold, struktur m.m.
Julearrangement d. 10-12-2013 ved Helle P. helle laver opslag, hvor der skal tilmeldes.

Tur til lübeck d. 27-11-2013, afhængig af hvor mange der tager på tur bliver DGD lukket.

Indkøbstur af julegaver sidst i nov. Helle P laver opslag

Styling aften for både herre og dame, opslag udarbejdes.

IKEA tur d.01-10-2013 bliver til noget

Sankt Hans museumstur d. 06-11-2013 skriv jer på 3 ledige pladser tilbage.

Højtlæsning v. Mikhael Sax: Mikhael vil fortsætte højtlæsning tirsdage her i efteråret
kl. 15.00. Det starter tirsdag d. 08-10-2013
Forslag til bøger/noveller m.m. modtages med Kyshånd.

En ekstra fitnessdag! V. Jacob og Heidi
Det foreslås at deltage i holdtræning tirsdage 9-10 i bodyflow, dog uden personale fra DGD.

Tupperware party, der bliver lavet et opslag, af Janne og Jacob

6. Ris/Ros
Tak for indsatsen til Lillian og Susanne for madordning tirsdage aftner.

Hjælpsomhed, ryd op efter sig selv. Din mor arbejder her ikke!

PC-problemer v. Mikhael om langsomme PC’er, problemet er delvist løst dog forsåles det at Torsdagsgruppen ikke benytter PC’en i summe rummet!

Converted with Word to HTML.