Alarm telefon 112
Lægevagten daglig klokken 16 til 08 4369 6060
Nat kontakt psykiske problemer klokken 21 til 07 4028 3192
Psykiatrien Fjorden Roskilde 4632 1010
Tandlægevagten (anviser vagthavende) 5663 5858
Politi 5665 1448
Politi direkte 114
Rask Køge Sygehus 5663 1500
Den Gule Dør 5667 6260
Støttecentret 1´RN 5667 6640
Botilbud Pedersvænge 5563 2526
Nat telefonen 4028 3192
Psykiatrien Køge afsnit 1+3 sengeafdeling 5667 0370
Psykiatrien Køge 1+3 ambulant del 5667 0375
Psykiatrien Køge Hovednummer 5667 0383
Distrikt Psykiatrisk Center Køge 5667 0350
Køge Kommune 5667 6767
Taxa 5665 3535
Nummer oplysningen 118